PŁATNOŚĆ PRZYJMUJEMY TYLKO GOTÓWKĄ

 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

 

CENNIK PŁYWALNI (ceny brutto)

PŁYWANIE REKREACYJNE

Wejścia w karnetach

(minimum 5 wejść)

pn.–pt.

6:15–15:30

(w zł/45 min)

pn.–pt.             i          sob.-niedz.                         16:15–20:45                 7:45–20:45

                     (w zł/45 min)

 

Cena

1 wejścia

Cena 1 wejścia z Kartą Dużej Rodziny

Cena

1 wejścia

Cena 1 wejścia z Kartą Dużej Rodziny

Studenci i licealiści UŁ, Pracownicy UŁ

10

8

13

10

Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ

Emeryci i renciści

12

10

15

12

Pozostali uczestnicy

15

12

18

14

Wejścia jednorazowe

pn.–pt.

6:15–15:30

(w zł/45 min)

pn.–pt.             i          sob.-niedz.                         16:15–20:45                 7:45–20:45

                    (w zł/45 min)

 

Cena

1 wejścia

Cena 1 wejścia z Kartą Dużej Rodziny

Cena

1 wejścia

Cena 1 wejścia z Kartą Dużej Rodziny

 

Studenci i licealiści UŁ, Pracownicy UŁ

12

10

15

12

Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ

Emeryci i renciści

15

12

19

15

Pozostali uczestnicy

18

14

22

18

KARNET DLA ABSOLWENTA  UŁ – 160 zł za 13 wejść

NAUKA PŁYWANIA OD 7 lat

Wejście w karnetach kwartalnych

Studenci i licealiści UŁ, Pracownicy UŁ

27 zł za 1 wejście 45 min

Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ

30 zł za 1 wejście 45 min

Pozostali uczestnicy

35 zł za 1 wejście 45 min

DOSKONALENIE PŁYWANIA OD 7 lat

Wejście w karnetach kwartalnych

Studenci i licealiści UŁ, Pracownicy UŁ

24 zł za 1 wejście 45 min

Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ

27 zł za 1 wejście 45 min

Pozostali uczestnicy

30 zł za 1 wejście 45 min

Wejścia jednorazowe w celu sprawdzenia poziomu umiejętności pływania

Studenci i licealiści UŁ, Pracownicy UŁ

30 zł za 1 wejście 45 min

Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ

33 zł za 1 wejście 45 min

Pozostali uczestnicy

38 zł za 1 wejście 45 min

 

CENNIK UDOSTĘPNIENIA PŁYWALNI**

Cała pływalnia (sześć torów)

600 zł za 45 min

Jeden tor*

120 zł za 45 min

Udostępnienie dla stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji

Cała pływalnia

       300 zł za 45 min

Jeden tor*

        80 zł za 45 min

Udostępnienie dla jednostek organizacyjnych, kół naukowych UŁ

Cała pływalnia

200 zł za 45 min

Jeden tor*

40 zł za 45 min

* Jest możliwość wynajęcia kilku torów.

CENNIK WEJŚĆ NA ZAJĘCIA SPORTOWE

SIŁOWNIA MĘSKA I DAMSKA,

AEROBIK,  GIMNASTYKA ZDROWOTNA, JOGA

Wejścia w karnetach (minimum 5 wejściowych)

 

bilet wg cennika

bilet z Kartą Dużej Rodziny

Studenci i licealiści UŁ, Pracownicy UŁ

8 zł za 1 godz.

7 zł za 1 godz.

Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ

11 zł za 1 godz.

10 zł za 1 godz.

Pozostali uczestnicy

13 zł za 1 godz.

12 zł za 1 godz.

Wejścia jednorazowe

 

bilet wg cennika

bilet z Kartą Dużej Rodziny

Studenci i licealiści UŁ, Pracownicy UŁ

10 zł za 1 godz.

9 zł za 1 godz.

Dzieci, młodzież szkolna, studenci spoza UŁ

13 zł za 1 godz.

12 zł za 1 godz.

Pozostali uczestnicy

15 zł za 1 godz.

14 zł za 1 godz.

CENNIK WEJŚĆ NA HALĘ SPORTOWĄ**

Wynajęcie całej hali (trzy sektory)

Wynajem na imprezy jednorazowe

240 zł za 1 godz.

Wynajem dla jednostek organizacyjnych, kół naukowych UŁ na imprezy jednorazowe

160 zł za 1 godz.

Wynajem na treningi, mecze dla klubów i stowarzyszeń sportowych

120 zł za 1 godz.

Wynajęcie jednego sektora hali*

Wynajem

80 zł za 1 godz.

* Jest możliwość wynajęcia dwóch sektorów.

             

Inne sale

Sala klubowa nr. 3

50 zł za 1 godz.

Sala wykładowa (20-30 osób) nr. 7

60 zł za 1 godz.

Sala ćwiczeń

80 zł za 1 godz.

 

**W przypadku organizacji imprez sportowych, długotrwałej współpracy lub cyklicznych spotkań, ceny ustalane są indywidualnie w CZM - CWFIS.

 

Wyżej wymieniony cennik dotyczy zajęć niezwiązanych z dydaktyką.

 

Informacje nt. dostępu hali sportowej można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 665 51 84, (42) 665 51 75 lub na e-mail: czmsport@uni.lodz.pl.

 

Hala sportowa ma wymiary: 47 m x 24 m (w tym boisko sportowe parkietowe: 40 m x 20 m).

Na hali jest możliwość rozgrywania piłki ręcznej, futsalu, siatkówki i koszykówki.

Hala sportowa przystosowana jest poprzez ruchome przesłony z siatki do podzielenia jej na trzy boiska, na których można równolegle rozgrywać mecze piłki siatkowej, koszykówki.

Hala sportowa wynajmowana jest wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym.

Hala posiada również widownie.

 

 

 

Wszyscy korzystający z pływalni, hali sportowej i innych sal sportowych znajdujących się na terenie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w obowiązujących Regulaminach Centrum.

 

Aktualną listę terminów znajdziesz tutaj

Aby korzystać cyklicznie i bez problemów z usług naszej pływalni,  należy wykupić  jeden z poniżej podanych rodzajów karnetów:

 • KARNET KWARTALNY na minimum 10 kolejnych wejść na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę w danym kwartale kalendarzowym. W ramach tego karnetu jego posiadacz otrzymuje dodatkowo:
  • Możliwość tzw. odrobienia TRZECH niewykorzystanych wejść na pływalnię z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. 
 • KARNET DWUMIESIĘCZNY na minimum 7 kolejnych wejść na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę w danym kwartale kalendarzowym.

W ramach tego karnetu jego posiadacz ma możliwość tzw. odrobienia DWÓCH niewykorzystanych wejść na pływalnię z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. Zasady postępowania w takich przypadkach umieszczone są patrz hasło ODRÓBKI

 • KARNET MIESIĘCZNY – na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę. Karnet obejmuje wszystkie dni tygodnia w miesiącu

Posiadacz tego karnetu NIE MA MOŻLIWOŚCI tzw. odrobienia niewykorzystanego wydrukowanego w karnecie terminu pływania. Dopuszcza się tylko możliwość PRZEŁOŻENIA jednego wyznaczonego terminu pływania. NALEŻY to uczynić co najmniej na JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ przed wyznaczonym na karnecie terminem. Zasady postępowania w tym przypadku – patrz hasło ODRÓBKI

 • KARNET NA OKAZICIELA – na minimum 10 wejść w kwartale. Posiadacz tego karnetu ma możliwość wyboru godziny i dnia pływania,  z udostępnionej na każdy dzień oferty.
 • Istnieje też możliwość kupienia BILETU JEDNORAZOWEGO, gdy nie są sprzedane wszystkie karnety na wybrany dzień tygodnia i określoną godzinę. Zakupu dokonujemy w SEKRETARIACIE, a gdy Sekretariat jest nieczynny, bilet możemy kupić w PORTIERNI.

UWAGA!!! Nie ma możliwości tzw. odrabiania nie wykorzystanego biletu jednorazowego.

PROSIMY, szczególnie posiadaczy karnetów kwartalnych, aby w PRZYPADKACH DŁUGOTRWAŁEJ choroby lub wyjazdów służbowych lub innych przyczyn i o SKONTAKTOWANIE się z SEKRETARIATEM CWFiS w celu uzgodnienia zasad dalszego korzystania z karnetu. PROSIMY RÓWNIEŻ NIE ODKŁADAĆ niewykorzystanych terminów pływania na ostatnie dni ważności karnetu.

 • Dla posiadaczy karnetów, którzy z różnych przyczyn nie zdołali wykorzystać swojego opłaconego wejścia na pływalnię,  podajemy zasady postępowania w przypadku tzw. ODRÓBEK

 • Gdy pojawił się w naszym karnecie niewykorzystany termin pływania, a rodzaj wykupionego karnetu nam to gwarantuje, najlepiej odwiedzić naszą stronę internetową i zapoznać się z informacją o możliwościach tzw. odróbek w danym miesiącu. Informacje o terminach odróbek wywieszone są też na tablicach informacyjnych na terenie pływalni, lub uzyskać je można w Sekretariacie Centrum.

 • Gdy dokonaliśmy już wstępnego wyboru terminu, który nam odpowiada NALEŻY UZGODNIĆ JEGO WYKORZYSTANIE z Sekretariatem Centrum. Można to zrobić telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście.
 • NALEŻY PAMIĘTAĆ, że terminy tzw. odróbek, z uwagi na różnice cenowe wejść, MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z TERMINAMI w WYKUPIONYM KARNECIE, tzn. karnet wykupiony w przedziale czasowym w godz.7.00-15,30, ma możliwość odróbki w tym samym czasie. Zmiana czasu odróbki wymaga dopłaty wynikającej z różnicy cen wejść w karnecie.
 • Możliwości odróbek lub tzw. dodatkowych wejść mogą być zrealizowane TYLKO I WYŁĄCZNIE w czasie ważności karnetu.
 • Należy pamiętać, że przestrzeganie tych zasad pozwoli każdemu z Państwa BEZPROBLEMOWO odrobić zaległości, które mogą się pojawić w trakcie korzystania z naszej pływalni.
 • Należy pamiętać, żeby niewykorzystane wejścia z karnetów 2-miesięcznych i kwartalnych wykorzystać do końca ważności karnetu, czyli do końca danego kwartału, na który został wykupiony.

Powyższe zasady NIE DOTYCZĄ użytkowników pływalni, którzy kupili karnety za pośrednictwem swoich zakładów pracy.

PŁYWALNIA

Pływalnia w naszym Centrum ma wymiary :

 • Długość – 25 m
 • Szerokość – 16 m
 • Głębokość – 1,8 – 2,2 m

Podzielona jest ona na 6 torów, z tego cztery wewnętrzne tory o szerokości 2,5 m każdy, a dwa tory skrajne o szerokości 3 m każdy. Takie podzielenie pływalni umożliwia bezkolizyjne pływanie uczestnikom o różnym stopniu zaawansowania umiejętności pływackich.

 • Temperatura wody – 27-28oC
 • Temperatura powietrza – 28-29oC

Pływalnia posiada w pełni zautomatyzowaną stację uzdatniania wody, której parametry odpowiadają standardom europejskim. Obiekt nasz posiada też widownię, na poziomie galerii, na około 150 miejsc, z której można obserwować przebieg zawodów. Osoby zapisujące lub prawni opiekunowie (np. rodzice, dziadkowie) muszą potwierdzać chęć uczestnictwa w zajęciach z nauki pływania lub doskonalenia pływania.